Letaki

Poiščite nas na:

UPORABA

Sredstvo MOXA se uporablja kot regulator rasti, ki zmanjša višino gojenih rastlin in tako preprečuje poleganje žit. Sredstvo se lahko uporablja za preprečevanje poleganja posevkov ozimne pšenice in ozimnega ječmena:

 

 

 

Gojena rastlina

Odmerek

Število tretiranj

Čas tretiranja

ozimna pšenica

0,4 L/ha

1

od faze 1. kolenca do zravnanja listne ploskve zgornjega listain pojava že popolnoma razvitega zastavičarja (BBCH 30-39)

ozimnij ečmen

0,4 L/ha

 

ali

0,6 L/ha

1

od začetka kolenčenja do pojava 2. kolenca(BBCH 30-32)

ali

od faze prvega pojava še zvitega zastavičarja do pojava že popolnoma razvitega zastavičarja (BBCH 37-39)

 

Priporočena poraba vode je najmanj 200 L na ha. Količina uporabljene vode je odvisna od višine posevka.

NAČIN TRETIRANJA:

Pri tretiranju se uporablja ploske šobe, v katerih naj bo tlak 2 do 3 bare.

OPOZORILA:

Pri uporabi sredstva je treba preprečiti zanašanje na sosednje gojene rastline. Uporabljati se sme samo za tretiranje žit, kadar lahko pride do poleganja. MOXA se ne sme uporabljati na rastlinah, namenjenih razmnoževanju. Če se pričakuje deževje ali zmrzal, ali če so rastline poškodovane zaradi slabih vremenskih razmer, kot sta suša ali zmrzal, ali poškodovane zaradi bolezni ali žuželk, se takšnih rastlin ne sme tretirati. Prav tako se ne sme tretirati mokrih rastlin.

FITOTOKSIČNOST:

Pri priporočeni uporabi sredstvo ne bo poškodovalo navedenih gojenih rastlin.

KARENCA:

Karenca je zagotovljena s časom uporabe.