Letaki

Poiščite nas na:

MOXA se uporablja kot regulator rasti, ki zmanjša višino gojenih rastlin in tako preprečuje

poleganje posevkov. Sredstvo se lahko uporablja v posevkih ozimne in jare pšenice, ozimnega in jarega ječmena, ozimnega in jarega ovsa, rži, tritikale, durum pšenice ter semenskih posevkov travinja.

 

 

Čas tretiranja

ozimna pšenica 0,4 L/ha 1 od faze 1. kolenca do zravnanja listne ploskve zgornjega lista in pojava že popolnoma razvitega zastavičarja (BBCH 30-39)

ozimni ječmen 0,4 L/ha ali 0,6 L/ha 1 od začetka kolenčenja do pojava 2. kolenca (BBCH

30-32) ali od faze prvega pojava še zvitega zastavičarja do pojava že popolnoma razvitega zastavičarja (BBCH

37-39)

jara pšenica 0,4 1 v fazi 1. in 2. kolenca (BBCH 31 in 32)

jari ječmen 0,5 1 od začetka kolenčenja do faze 2. kolenca(BBCH 30 in 32)

jari in ozimni oves 0,4 1 od začetka kolenčenja do faze 1. kolenca (BBCH 30 in 31)

rž, tritikala in durum pšenica 0,4 1 od začetka kolenčenja do faze 2. kolenca(BBCH 30 in 32)

travinje (semenski posevki) 0,8 1 od začetka kolenčenja do faze 1. Kolenca(BBCH 30 in 31)

Priporočena poraba vode je najmanj 200 L na ha. Količina uporabljene vode je odvisna od višine

posevka.