Letaki

Poiščite nas na:

coragen

  Sredstvo  CORAGEN  se  uporablja  kot  kontaktni  insekticid  z  želodčnim  delovanjem  za  zatiranje grizočih žuželk na:  • jablanah in hruškah - za zatiranje jabolčnega zavijača (Cydia pomonella), sadnega zavijača (Adoxophyes orana), pasastega sadnega lupinarja (Pandemis heparana) in breskovega...
mido-20-sl

Način delovanja: MIDO 20 SL je sistemični insekticid s kontaktnim in oralnim delovanjem iz skupine neonikotinoidov z aktivno snovjo imidakloprid, ki stimulira in dolgotrajno depolarizira nikotinske receptorje v živčevju. Ne inhibira acetilholinesteraze in je učinkovit tudi v primerih odpornosti na...
milbeknock

Način delovanja: Kontaktni akaricid  Uporaba: Sredstvo MILBEKNOCK je dotikalni akaricid in insekticid, ki se uporablja:  na pečkatem sadnem drevju za zatiranje rdeče sadne pršice (Panonychus ulmi) v času po cvetenju do fenološke faze, ko plodovi dosežejo 60 % končne velikosti, v odmerku 0,625 L/ha...
poleci

Način delovanja: POLECI je insekticid iz skupine piretoridov z aktivno snovjo deltametrin. Na škodljive organizme deluje dotikalno (kontaktno) in preko želodca ob hranjenju škodljivih organizmov s tretiranimi rastlinami.  Registriran je:  v oljni ogrščici za zatiranje repičarja (Meligethes aeneus)...
steward

Način delovanja: Pripravek deluje dotikalno in želodčno na jajčeca in vse stadije gosenic.Uporaba: Pripravek Steward® uporabljamo kot insekticid za zatiranje številnih škodljivcev na različnih gojenih rastlinah: na jablanah in hruškah -za omejevanje številčnosti populacije jabolčnega zavijača (Cydia...
teppeki

UPORABA Sredstvo TEPPEKI deluje kot inhibitor prehranjevanja in ima sistemično delovanje ter se uporablja kot insekticid: - na pšenici, rži in tritikali, za zatiranje listnih uši (Aphididae) v odmerku 0,14 kg/ha pri porabi vode 200 do 500 L/ha. Prvo tretiranje se opravi ob pojavu uši oziroma, ko je...