Letaki

Poiščite nas na:

coragen

  Sredstvo  CORAGEN  se  uporablja  kot  kontaktni  insekticid  z  želodčnim  delovanjem  za  zatiranje grizočih žuželk na:  • jablanah in hruškah - za zatiranje jabolčnega zavijača (Cydia pomonella), sadnega zavijača (Adoxophyes orana), pasastega sadnega lupinarja (Pandemis heparana) in breskovega...
daskor

  DASKOR 440 je kontaktni in želodčni insekticid iz skupine   organofosfatov z delovanjem na živčni sistem žuželk z različnimi biokemičnimi načini delovanja. Vsebuje aktivni snovi klorpirifos-metil, ki inhibira AChE, ter cipermetrin, ki regulira...
mido-20-sl

Način delovanja: MIDO 20 SL je sistemični insekticid s kontaktnim in oralnim delovanjem iz skupine neonikotinoidov z aktivno snovjo imidakloprid, ki stimulira in dolgotrajno depolarizira nikotinske receptorje v živčevju. Ne inhibira acetilholinesteraze in je učinkovit tudi v primerih odpornosti na...
milbeknock

Način delovanja: Kontaktni akaricid  Uporaba: Sredstvo MILBEKNOCK je dotikalni akaricid in insekticid, ki se uporablja:  na pečkatem sadnem drevju za zatiranje rdeče sadne pršice (Panonychus ulmi) v času po cvetenju do fenološke faze, ko plodovi dosežejo 60 % končne velikosti, v odmerku 0,625 L/ha...
ovitex

  Sredstvo OVITEX je kontaktni insekticid in akaricid, ki deluje na vse razvojne stadije škodljivih žuželk in pršic (odrasle osebke, gibljive oblike in jajčeca). Aktivna snov parafinsko olje ima fizikalni način delovanja. Škodljive žuželke in pršice...
poleci

Način delovanja: POLECI je insekticid iz skupine piretoridov z aktivno snovjo deltametrin. Na škodljive organizme deluje dotikalno (kontaktno) in preko želodca ob hranjenju škodljivih organizmov s tretiranimi rastlinami.  Registriran je:  v oljni ogrščici za zatiranje repičarja (Meligethes aeneus)...
steward

Način delovanja: Pripravek deluje dotikalno in želodčno na jajčeca in vse stadije gosenic.Uporaba: Pripravek Steward® uporabljamo kot insekticid za zatiranje številnih škodljivcev na različnih gojenih rastlinah: na jablanah in hruškah -za omejevanje številčnosti populacije jabolčnega zavijača (Cydia...
teppeki

UPORABA Sredstvo TEPPEKI deluje kot inhibitor prehranjevanja in ima sistemično delovanje ter se uporablja kot insekticid: - na pšenici, rži in tritikali, za zatiranje listnih uši (Aphididae) v odmerku 0,14 kg/ha pri porabi vode 200 do 500 L/ha. Prvo tretiranje se opravi ob pojavu uši oziroma, ko je...