Letaki

Poiščite nas na:

aliseo-plus

  Uporaba: Sredstvo ALISEO PLUS se uporablja kot selektivni herbicid iz skupine sulfonil sečninskih herbicidov in benzojske kisline za zatiranje enoletnega in tudi večletnega ozkolistnega ter širokolistnega plevela v koruzi za zrnje in koruzi za silažo. Posebej dobro...
chikara

          CHIKARA DUO je herbicid za zatiranje vseh enoletnih in večletnih  plevelov  v vinogradih in nasadih jablan in hrušk. Glavne značilnosti sta visoka učinkovitost (tudi na plevele, kjer solo a.s. glifosat ne deluje zadostno) in dolgotrajnost (zaradi intenzivnega talnega delovanja tudi...
devrinol

Način delovanja: Devrinol 45 FL je selektivni herbicid, ki deluje na kaleče plevele. V tleh se počasi mikrobiološko razgrajuje. Uporaba: Devrinol 45 FL uporabljamo za zatiranje nekaterih vrst enoletnega (ozkolistnega in širokolistnega) plevela: a) v poljščinah - v paradižniku in papriki (ne za...
ergon

      Sredstvo ERGON se uporablja kot selektivni sulfonil sečninski herbicid za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega plevela: -          v ozimni pšenici v odmerku 70 g/ha pri porabi 100-200 L vode (0,7g na 1-2 L vode na 100 m2). Tretira se v fenološki fazi od razvitih dveh listov do...
harmony50sx

  Način delovanja: Harmony 75 WG je selektivni herbicid iz skupine sulfonil sečninskih herbicidov za zatiranje širokolistnega plevela in plevela odpornega na triazine (Amaranthus spp., Chenopodium spp.). Absorbira se skozi liste in se hitro porazdeli po celotni rastlini. Pri občutljivih rastlinah...
lentagran

UPORABA LENTAGRAN WP se uporablja kot kontaktni herbicid za zatiranje nekaterih vrst širokolistnega plevela v: -čebuli, šalotki in poru se tretira v času od treh razvitih pravih listov naprej (od razvojne faze BBCH 13) v odmerku 2 kg/ha; -rumenem volčjem bobu se tretira od treh razvitih pravih...
metric

UPORABA Sredstvo METRIC se uporablja kot selektivni herbicid za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela v krompirju pred vznikom. S sredstvom se tretira pred vznikom plevela (približno 7 dni pred vznikom krompirja) v odmerku 1 do 1,5 L/ha pri porabi 200 – 400 L vode/ha. Odmerek...
motivell-extra-6-od

  MOTIVELL® EXTRA 6 OD je translokacijski herbicid iz skupine sulfonil sečnin. Uporablja se po vzniku plevelov in koruze. Pleveli prenehajo z rastjo kmalu po tretiranju s herbicidom. V 4 do 5 dneh lahko opazimo razbarvanje mladih, razvijajočih se listov plevela, kateremu sledi postopno odmiranje vseh...
proman

      Sredstvo PROMAN je herbicid, ki deluje talno in foliarno. V rastline vstopa večinoma preko korenin ali listov, kjer se premešča preko ksilema do rastlinskih listov in zavira fotosintezo.   Uporablja se v krompirju za zatiranje enoletnega širokolistnega in enoletnega ozkolistnega plevela v...
quad-glob-200-sl

  QUAD-GLOB 200 SL je kontaktni neselektivni herbicid, ki v rastlinah zavira proces fotosinteze. Posledično začnejo tretirane rastline bledeti in se kmalu sušiti. Uporablja se v krompirju za sušenje krompirjevke, da  olajša strojno pobiranje krompirja. Priporočen odmerek sredstva je 2 L/ha....
quick-5-ec

UPORABA FFS QUICK 5 EC se uporablja kot selektivni herbicid za zatiranje samosevnih žit, enoletnega in večletnega ozkolistnega plevela v oljni ogrščici in sončnicah po vzniku posevka. Uporablja se v: - v oljni ogrščici za zatiranje samosevnih žit v odmerku 1L/ha, muhvičev (Setaria sp.) v odmerku...
savvy

SAVVY se uporablja kot selektivni sistemični herbicid in sodi v skupino sulfonilsečninskih herbicidov, ki inhibirajo encim acetolaktat sintetaza.  Rastline ga sprejemajo preko korenin in listov.   UPORABA: Sredstvo SAVVY se uporablja v jarih in ozimnih žitih...
sharpen-40sc

UPORABA Sredstvo SHARPEN 40SC se uporablja kot selektivni herbicid za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela pred vznikom ali takoj po vzniku posevka v odmerku 2,5-4 L/ha : - v ozimni pšenici se tretira v jeseni pred vznikom posevka (BBCH00-09) ali takoj po vzniku (BBCH10-13)...
temsa-sc

TEMSA SC je selektivni foliarni herbicid, delno pa ga rastline sprejemajo tudi preko korenin. Po rastlinah se premešča tako akropetalno kot bazipetalno. Rezultat delovanja se kaže kot beljenje zelenih delov rastline in pojavu nekroz na prizadetih delih plevela. Prvi simptomi so vidni 5 do 7 dni po...