Letaki

Poiščite nas na:

acanto-plus

  ACANTO PLUS je  sistemični fungicid, ki se uporablja: v pšenici, ječmenu, tritikali, rži in ovsu v odmerku do 1,0 L/ha. Tretira se od fenološke faze, ko je prvo kolence vsaj 1 cm nad mestom razraščanja (BBCH31), do faze konec cvetenja (BBCH69). Sredstvo ACANTO PLUS se lahko uporablja na...
comrade

  Fungicid  COMRADE se uporablja kot preventivni, kurativni, eradikativni in sistemični fungicid v: v ozimni in jari pšenici v odmerku 0,75 L/ha v fenološki fazi odzačetka kolenčenja do konca klasenja (BBCH 30 – 59), ob porabi 200 do 400 L vode na ha; v ozimnem in jarem ječmenu v odmerku...
cymbal

  CYMBAL se uporablja kot preventivni, lokalno sistemični (translaminarni) fungicid: - v krompirju za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthorainfestans) v odmerku 0,2-0,25 kg/ha (2-2,5 g/100 m2), največ 4 krat v eni rastni sezoni, od razvojne faze, ko se začnejo vrste sklepati (BBCH 31), oz....
difcor-250-ec

  Sredstvo DIFCOR 250 EC se uporablja kot sistemični fungicid v krompirju za zmanjševanje okužb listne pegavosti krompirja (Alternaria spp.) v odmerku 0,5 L/ha ob uporabi 200-600 L vode na ha.  
difo-diferenzone

        Sredstvo se uporablja kot sistemični fungicid na jablanah za zatiranje jablanovega škrlupa (Venturia inaequalis) v odmerku 0,2 L/ha v 10 do 14 dnevnih presledkih, ki jih je treba prilagoditi pritisku bolezni. Tretira se po nastopu pogojev za...
difo-25-ec

Način delovanja: Aktivna snov difekonazol je sisetemični fungicidki glede na način delovanja priprada skupini inhibitorjev biosinteze egrosterola (IBE) oz. podkupine DMI. Glede na kemijsko razvrstitev difekonazlo pripada skupini triazolov. Registriran je:  na jablanah za zatiranje jablanovega...
equation-pro

Način delovanja:Equation® Pro je kombinacija cimoksanila in famoksadona z dopolnjujočim načinom delovanja. Famoksadon deluje preventivno. Hitro in močno se oprime kutikule lista in preprečuje nastanek zoospor. Cimoksanil ima kurativne lastnosti. Hitro prodira v tkivo rastline in zaustavi razvoj micelija...
kocide-2000

Način delovanja: Kocide 2000 se uporablja kot preventivni dotikalni fungicid. Uporaba:a) na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje:- peronospore vinske trte (Plasmopara viticola) v 0,15-0,20 % koncentraciji (15-20 g na 10 L vode) pred cvetenjem in v 0,20 % koncentraciji (20 g na...
kusabi-300sc

Način delovanja: Sredstvo KUSABI 300SC® se uporablja kot kontaktni fungicid z delno izraženim translaminarnim delovanjem, ki preprečuje rast micelija sporulacijo. Sredstvo deluje preventivno in delno kurativno. Zaradi delovanja na več nivojih zagotavlja odlično in dolgotrajno zaščito pred oidijem vinske...
microthiol-special

UPORABA Sredstvo MICROTHIOL SPECIAL se uporablja kot preventivni kontaktni fungicid, ki se uporablja na: - trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje oidija vinske trte (Uncinula necator) v odmerku 3-8 kg/ha v razvojni fazi od odpiranja brsta do začetka zorenja (BBCH 09-81), za...
mildicut

UPORABA MILDICUT se uporablja kot fungicid s preventivnim in translaminarnim delovanjem na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje peronospore vinske trte (Plasmopara viticola) v 0,4 % koncentraciji pri izhodiščni uporabi 1000 L vode na ha v polni vegetaciji (po zaključenem...
misha-20-ew

Sredstvo MISHA 20 EW se uporablja kot sistemični fungicid na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje oidija vinske trte (Uncinula necator) v odmerku 0,23 l/ha v razvojni fazi od razprtega drugega lista do začetka zorenja jagod (začetek sortno značilnega barvanja) (BBCH12-81)...
penncozeb-75-dg

  Način delovanja: Preventivni kontaktni fungicid za zatiranje glivičnih bolezni.   Uporaba: Penncozeb 75 DG je preventivni kontaktni fungicid za zatiranje glivičnih bolezni: a) na krompirju:- za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophtora infestans) v odmerku 1,7 kg/ha ob uporabi 200 – 600 L vode...
proceed

UPORABA Sredstvo PROCEED se uporablja kot kombiniran kontaktni in sistemični fungicid v ozimni in jari pšenici za zatiranje pšenične rje (Puccinia recondita) in rumene rje (Puccinia striiformis) ter za zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo (Mycosphaerella graminicola) v odmerku 2 L/ha v...
profilux

Način delovanja: Profilux združuje lokalno sistemično delovanje cimoksanila in preventivno kontaktno delovanje mankozeba in zaradi teh lastnosti predstavlja idealno zaščito proti krompirjevi plesni in peronospori vinske trte v času hitre in bujne rasti in velike nevarnosti okužbe. Uporaba: Sredstvo...
proxanil

    PROXANIL 450 SC vsebuje aktivni snovi cimoksanil in propamokarb hidroklorid. Aktivna snov cimoksanil se uporablja kot foliarni fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem. Ima kontaktno in lokalno sistemično delovanje, prav tako pa tudi zavira razvoj spor in...
ranman-top

UPORABA Sredstvo RANMAN TOP se uporablja kot kontaktni fungicid s preventivnim delovanjem: - v krompirju za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans) v odmerku 0,5 L/ha, pri porabi vode 200-500 L na ha. Tretira od začetka zapiranja vrst dalje (BBCH 31). Na isti površini se lahko tretira...
sacron-45-dg

UPORABA Sredstvo SACRON 45 DG se uporablja preventivno kot lokalno sistemični fungicid v krompirju za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophtora infestans) v odmerku 0,22 kg/ha ob uporabi 100 – 600 L vode na ha. Sredstvo SACRON 45 DG se vedno uporablja v mešanici s kontaktnim fungicidom, ki je...
scab-480-sc

EDINI KAPTAN NA TRGU V TEKOČI OBLIKI! HITRA  PRIPRAVA ŠKROPILNE BROZGE (edini v tekoči obliki) IN VISOKA UČINKOVITOST (visoka čistoča aktivne snovi) Sredstvo SCAB 480 SC se uporablja kot kontaktni fungicid s preventivnim delovanjem na jablanah, hruškah in kutinah za zatiranje jablanovega škrlupa...
shirlan

  SHIRLAN 500 SC se uporablja kot kontaktni fungicid za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans) na krompirju v odmerku 0,4 L/ha (4 ml/100 m2).   Rastline se tretira enakomerno po vsej površini, ob porabi 200-500 L škropilne mešanice...
talendo-extra

UPORABA Sredstvo TALENDO EXTRA se uporablja kot kontaktno-sistemični fungicid z lokalnim, translaminarnim in sistemičnim ter preventivnim in kurativnim delovanjem za zatiranje pepelaste plesni vinske trte (Uncinula necator) na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja v odmerku 0,08- 0,4 L/ha...
tebusha-25-ew

Način delovanja: TEBUSHA 25% EW je sistemični triazolni fungicid s širokim spektrom delovanja.   Registrirana je: - v žitih (ječmen, pšenica, rž, tritikala) za zatiranje zgoraj navedenih glivičnih bolezni v odmerku 1 L/ha (10 ml na 100 m2) ob porabi 200-400 L vode na ha. V eni rastni sezoni opravimo...
twingo

TWINGO se uporablja preventivno za zatiranje peronospore vinske trte (Plasmopara viticola) na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja v odmerku 3 kg/ha (30g/100 m2) ob uporabi 200-1000L vode na ha.   KARENCA za vinsko grozdje je 28 dni, za namizno grozdje je zagotovljena s časom uporabe. ...
valis-f

Način delovanja: Valis F je sredstvo, ki uspešno zatira rastlinske bolezni, ki jih povzročajo glive plesnivke (Oomycetes). Sredstvo vsebuje aktivni snovi valifenalat in folpet. Valifenalat je polsistemik s preventivnim, kurativnim in eradikativnim delovanjem. Folpet je kontaktni fungicid, ki deluje...