Letaki

Poiščite nas na:

proxanil

    PROXANIL 450 SC vsebuje aktivni snovi cimoksanil in propamokarb hidroklorid. Aktivna snov cimoksanil se uporablja kot foliarni fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem. Ima kontaktno in lokalno sistemično delovanje, prav tako pa tudi zavira razvoj spor in...
daskor

  DASKOR 440 je kontaktni in želodčni insekticid iz skupine   organofosfatov z delovanjem na živčni sistem žuželk z različnimi biokemičnimi načini delovanja. Vsebuje aktivni snovi klorpirifos-metil, ki inhibira AChE, ter cipermetrin, ki regulira...
ovitex

  Sredstvo OVITEX je kontaktni insekticid in akaricid, ki deluje na vse razvojne stadije škodljivih žuželk in pršic (odrasle osebke, gibljive oblike in jajčeca). Aktivna snov parafinsko olje ima fizikalni način delovanja. Škodljive žuželke in pršice...
shirlan

  SHIRLAN 500 SC se uporablja kot kontaktni fungicid za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans) na krompirju v odmerku 0,4 L/ha (4 ml/100 m2).   Rastline se tretira enakomerno po vsej površini, ob porabi 200-500 L škropilne mešanice...