Letaki

Poiščite nas na:

comrade

  Fungicid  COMRADE se uporablja kot preventivni, kurativni, eradikativni in sistemični fungicid v: v ozimni in jari pšenici v odmerku 0,75 L/ha v fenološki fazi odzačetka kolenčenja do konca klasenja (BBCH 30 – 59), ob porabi 200 do 400 L vode na ha; v ozimnem in jarem ječmenu v odmerku...
misha-20-ew

Sredstvo MISHA 20 EW se uporablja kot sistemični fungicid na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje oidija vinske trte (Uncinula necator) v odmerku 0,23 l/ha v razvojni fazi od razprtega drugega lista do začetka zorenja jagod (začetek sortno značilnega barvanja) (BBCH12-81)...
cymbal

  CYMBAL se uporablja kot preventivni, lokalno sistemični (translaminarni) fungicid: - v krompirju za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthorainfestans) v odmerku 0,2-0,25 kg/ha (2-2,5 g/100 m2), največ 4 krat v eni rastni sezoni, od razvojne faze, ko se začnejo vrste sklepati (BBCH 31), oz....
scab-480-sc

EDINI KAPTAN NA TRGU V TEKOČI OBLIKI! HITRA  PRIPRAVA ŠKROPILNE BROZGE (edini v tekoči obliki) IN VISOKA UČINKOVITOST (visoka čistoča aktivne snovi) Sredstvo SCAB 480 SC se uporablja kot kontaktni fungicid s preventivnim delovanjem na jablanah, hruškah in kutinah za zatiranje jablanovega škrlupa...