Mačehe

Gojenje mačeh

Čeprav je vzgoja mačeh zelo razširjena, je zaradi raznolikosti izkušenj težko dati navodila, kako jih je treba vzgajati.

Razlogi so v glavnem naslednji:

 • Različni klimatski pogoji: razlike med severno in južno Slovenijo, razlike med primorskim, alpskim in kontinentalnim podnebjem;
 • Različna uporaba:  spomladi ali v jeseni; rastlina za vzgojo v zaprtih prostorih ali za vzgojo na prostem; rahlo ogrevano (npr. brez zmrzali) ali v hladnem prostoru.

Svetujemo vam, da spodnja navodila prilagodite lastnim izkušnjam, upoštevajoč dejstvo, da naša navodila niso absolutna.

F1  Gojenje

Za vzgojo v rastlinjakih priporočamo jesenske in spomladanske sorte F1 (Colossus, Delta, Endurio, Deltini, Patiola, Rocky). Za zelo zgodnjo in čvrsto vzgojo velikocvetnih mačeh v lončkih premera 10 cm sta najprimernejši sorti Colossus in Delta. Za prodajo velikocvetnih mačeh spomladi, z zgodnjim začetkom cvetenja, priporočamo Delto. Mini mačehe Endurio, Deltini, Rocky in Patiola so primerne tako za jesensko, kot spomladno vzgojo.

Čas sajenja F1

Vzgoja poleti/jeseni: Sajenje Colossus-a, Delte v lončke premera 10 cm od 28.do 36. tedna. Mini mačehe ( Rocky, Endurio, Deltini in Patiola ) je priporočljivo lončiti od 33. do 37. tedna. Čas lončenja pogojujejo:

 • velikost sadik v odvisnosti od vrste platojev, v katerih so sadike,
 • način gojenja rastlin, vremenske razmere,
 • in ne zadnje tudi čas prodaje mačeh kot končnega produkta.

Spomladansko gojenje:  Priporočamo lončenje med 40.- 45. tednom.

Rastline je potrebno posaditi dovolj globoko v lončke in pustiti odprtino za rastlino nekoliko odprto. To preprečuje majavost rastlin.

Vrsta zemlje za lončenje

Priporočamo čim bolj strukturen in odceden substrat za lončnice. Svetovno priznana podjetja, katera se ukvarjajo s pripravo profesionalnih substartov imamo v svoji ponudbi že pripravljene substarte za gojenje mačeh

Število rastlin na m2

Pri jesenski vzgoji lahko sadimo mačehe eno zraven druge – lonček do lončka. Lahko pa nudimo rastlinam malo več prostora, tako da gojimo 100-120 rastlin na m2. Za gojenje v spomladanskem času, ko se razvije večja listna masa, nudimo rastlinam malo več prostora. Tako postavimo okoli 90 lončkov na m2. Če bodo vse vzgojene rastline prodane istočasno, lahko dosežemo enako veliko gostoto kot v jeseni, to je 100-120 rastlin na m2.

Temperatura

Mačehe se morajo po sajenju v lončke prekoreniniti. Pri prekoreninjenju bo pri zgodnjem času sajenja le redko prišlo do težav, medtem ko moramo rastlinam, posajenim za spomladansko prodajo, nuditi optimalne pogoje. Priporočamo temperatura med 14-18°C. Čim se rastlina prekorenini, lahko temperaturo znižamo, odvisno od sorte in izbranega sistema gojenja.

Zimsko obdobje:

 • Gojenje v rastlinjaku z ogrevanjem:

Rastlinjake ogrevamo v temperaturnem območju 0°C. V kolikor imamo možnost, je primerno rastline za 0,5 m odmaknitio od roba zunanje stene rastlinjaka. Zalivamo po potrebi, vendar je priporočljivo ob vsakem zalivanju dognojevati.

 • Gojenje v rastlinjaku brez ogrevanja:

Gojenje rastlin brez dodatnega ogrevanja je možno, paziti pa je treba na previsoko Rh (relativno vlažnost). Če je napovedano obdobje hudega mraza, pazite, da bodo rastline imele dovolj vlage, da preprečite suho zmrzovanje, rastline pa je priporočljivo čez noč pokriti z kovertanom.

 • Gojenje na prostem:

Tudi pri vzgoji na prostem lahko rastline zaščitimo pred najhujšo zmrzaljo, snegom in ledom z uporabo kovertana. V kolikor je zima suha – brez snega, je priporočljivo kovertan čez dan odkriti. Potrebno je paziti, da so mačehe dovolj zalite in preskrbljene s hranilnimi snovmi.

Mačehe je treba vzgajati v zračnem prostoru. Pazite na optimalno klimo. To preprečuje vse vrste glivičnih bolezni. Mačehe lahko »silimo« tako, da je temperatura med 8-12°C, vendar je to potrebno delati čim bolj previdno. Mačehe se odzivajo bolj na dolžino dneva in svetlobo, kot na temperaturo. Poskusite združiti oboje – toploto (zrak) in svetlobo. Opazujte rastline in pazite, da se ne bodo preveč izdolžile. Rastline se odlično odzivajo na jutranji padec temperature.

Gnojenje

Gnojenje in dognojevanje rastlin je eno od področij, ki vrtnarje vedno zanimajo. Ko govorimo o gnojenju, se poleg količine gnojila postavlja tudi vprašanje, s katerim gnojilom gnojiti, zato bomo v nadaljevanju predstaviti prednosti in slabe strani različnih gnojil.

Na voljo so nam različni načini gnojenja in dognojevanja:

 • organska gnojila,
 • sestavljena anorganska gnojila,
 • samostojna anorganska gnojila,
 • tekoča gnojila,
 • foliarna gnojila,
 • počasi topna gnojila.

Organska gnojila

Do nedavnega so si morali vrtnarji zemljo za svojo dejavnost pripravljati sami. Takšna mešanica je bila pripravljena iz komposta, zemlje in kompostiranega kravjega ali konjskega gnoja. V tako pripravljeni mešanici se večji del hranil sprošča v fazi mineralizacije med rastno dobo rastlin.

Slabost tako pripravljene zemlje je, da nikoli ne moremo z gotovostjo vedeti, katera in koliko hranil je na voljo v določenem obdobju.

Sestavljena anorganska gnojila

Za novejši čas je značilna uporaba profesionalno pripravljene zemlje za vrtnarje, prav tako pa uporaba hitro topnih pripravljenih mešanic anorganskih gnojil (Kristalon, Peeters, Flori…).

Ta gnojila so zelo dobro topna, enostavna za uporabo in na voljo v različnih razmerjih. Slabost teh gnojil je relativno visoka cena in nizka vsebnost mikroelementov. Le-ta vsebujejo predvsem dušik, fosfor, kalij, ne pa kalcija, magnezija in »sulfatov«. Tako je potrebno za dobro rast rastlin, še zlasti pri rastlinah z dolgo rastno dobo (ciklame, primule…), dognojevati z ostalimi elementi.

Samostojna anorganska gnojila

Ta skupina gnojil je manj razgradljiva, vendar ob pravilni uporabi in v pravilnih razmerjih najbolj učinkovita. Nudi nam možnost dodajanja posameznih elementov, ki so potrebni za rast rastlin, v odvisnosti od analize vode, kar privede do optimalnih rezultatov.

Tekoča gnojila

Le-ta so najprimernejša za velike vrtnarje. So lahko topna, delo z njimi pa je čisto. Uporabljamo jih kot samostojno gnojilo ali kot mešanico gnojil (rezervoar A – rezervoar B !!!).

Foliarna gnojila

Uporabljamo jih lahko kot gnojila, s katerimi dosežemo zelo dober videz rastlin. Dolgoročno niso perspektivna, saj s foliarnim dognojevanjem ne nudimo rastlinam pogojev za  dober razvoj koreninskega sistema ali uravnotežene bilance hranilnih snovi v lončku.

Počasi topna gnojila

To skupino gnojil uporabljamo za gojenje rastlin na prostem (mačehe, trajnice). Če jih uporabljamo, so ta gnojila prisotna v zemlji, neodvisno od zalivanja. Prav tako jih lahko uporabljamo tudi kot dodatek zemlji za korita, s čemer podaljšamo prisotnost hranilnih snovi v zemlji. Slabost teh gnojil je, da delujejo v odvisnosti od vremenskih pogojev, kar pomeni, da njihovega delovanja ne moremo nadzorovati. Vendar v pravilnih odmerkih in v kombinaciji z drugimi gnojili lahko dosežemo dobre rezultate.

Po lončenju do četrtega dneva od lončenja ne dognojujemo ob zalivanju.

Od četrtega dneva dalje ob vsakem zalivanju priporočljivo dognojevanje z 1g/l vode.

Dognojujemo s hitro topnimi gnojili, v katerih je razmreje N:P:K enako 1:1:1

Tako oskrbujemo rastline vse do sedemnajstega dne.

Osemnajsti dan zmanjšamo količino N v gnojilu, povečamo pa količino P in K;razmerje NPK: 1:0.8:(3-6)

V tem obdobju je priporočljiva količina gnojila 1-1.5g/1l vode ob vsakem zalivanju.

Seveda pa je potrebno dognojevanje prilagoditi vremenskim razmeram ter količini prisotnih

hranilnih snovi v zemlji ali lončku, ter načinu gojenja (v rastlinjaku - na prostem).

V tem obdobju je priporočljiva prisotna količina vsebnosti hranljivih soli med 0,7 in 1 EC.

Škodljivci in bolezni

Najpogostejše bolezni mačeh so:

 • Peronospora violae,
 • Botritis cinerea,
 • Romularija sp.

Peronospora violae:

Okužbo s peronosporo pospešuje visoka zračna vlažnost. Bolezen se najprej pojavi na starih -odraslih listih. Na spodnji strani listov se pojavi  sivo vijoličasta prevleka, na vrhu listov pa bledi madeži, ki se večajo.To je zelo agresivna gliva, ki se ji je treba takoj posvetiti na ustrezen način. Napačno ali prepozno ukrepanje hitro povzroči veliko škodo in lahko uniči celotno rastlino.

Način varstva:

v  poskrbite za zdravo klimo: s Previkur-jem, Ridomil-om Gold, Aliete; jesenska vzgoja:  1-2 X, spomladanska vzgoja 2 X

( Priloga slika 1)

Siva plesen (Botritis cinerea)

Botritis cinerea je parazit šibkosti in ran. V okolju je izredno razširjen, saj lahko preživi na odmrlem rastlinskem materialu. Če so razmere za razvoj glive ugodne (hrana, toplota, vlaga), se kaj hitro sprevrže v zajedalca in napade številne rastlinske vrste. Prenaša se z vodo ali po zraku. Okuženi deli rastline (najpogosteje so to cvetovi in spodnji listi) odmrejo, postanejo sivo-rjavi in so kasneje preraščeni s sivo prevleko. Vlažno okolje še posebej ustreza razvoju te glive.

Način varstva:

v  Možnost infekcije zmanjšamo z pravilnimi razmaki med rastlinami, prezračevanjem  - zadostnim pretokom zraka, listno maso rastlin zvečer po zalivanju osušimo;

v  Preventivno škropljenje s pripravkom Swich 62,5WG

(Priloga slika 2)

Romularia sp.:

V tej skupini obstaja več gliv. Značilni simptomi se kažejo v obliki majhnih ali večjih  peg na listih, ki so bele do rjave barve, obdani s temnejšim robom. Spore se nahajajo na spodnji strani listov. Pogosto se pojavljajo skupaj s plesnijo (mildew). Rjavi madeži se lahko pojavljajo tudi pri nizkih temperaturah.

Način varstva:

v  Poskrbite za zdravo klimo;

v  Preventivno škropljenje s fungicidi: Score 250EC, Quadris.

(Priloga slika 3)

Insekti

Zaradi dejstva, da mačehe gojimo večino časa na hladnem, insekti ne predstavljajo največjega problema. V jeseni se lahko pojavijo listne uši, pozno spomladi pa tripsi in včasih tudi stonoge.

Zelena uš:  škropiti s Pirimorom

Črna uš:  škropiti z Admire-jem (bo odstranjen iz palete izdelkov), po potrebi ponovite

Tripsi:  varstvo s pomočjoVertimeca ali Mesurola

Stonoge:  varstvo z Nomolot-om

Pršice (navadna pršica):  Vertimec 1,8%EC

Listna uš: Actara 25 WG (registrirana v USA, Španiji)

 

6 in 12 dan zaščitimo mačehe proti PERONOSPORI

16 dan zaščitimo mačehe proti ROMULARIJI

22 dan zaščitimo mačehe proti PHITIUMU in BORTRITISU

Obvestilo:Ta navodila so samo usmeritve in jih je potrebno prilagoditi individualnim potrebam vrtnarja, vremenskim razmeram. Pred uporabo kemičnih sredstev preverite ali je sredstvo lokalno registrirano.

Podjetje Picount ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli težave pri vzgoji ob uporabi omenjenih navodil.